-->

Ssut n Tsukkrin - Slimane Azem 1981

Ssut n tsukkrin . 1981


Ssut n Tsukkrin 


Sliɣ i ssut n tsekkrin
Asmi akken id ɛedda-aɣ din
Ger at yaɛla d beni mensuṛ
Abeḥri nni i t-id yewwi-n
I txeddem lquḍṛa n weḥnin
Ansi akka yetthuzu ṭjuṛ

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d tteɣratin
Ila ileqḍen azemmur

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d teɣratin
Ila ileqḍen azemmur


Ttbanen-t-d ger tzemrin
Amzun d timeṛǧatin
Tameddit lewhi n tthuṛ

Imɣaṛen arrac tulawin
Irgazen ak d tulawin
Amzun d aglaf n ẓeṛẓur

Ḥekreɣ s nnig-sen akin
Mqabalen-ted tudrin
Am yetran yetbeɛ nnuṛ

Ḥekreɣ s nnig-sen akin
Mqabalen-ted tudrin
Am yetran yetbeɛ nnuṛ


Sliɣ i ssut n tsekkrin 
Asmi akken id ɛedda-aɣ din
Ger at yaɛla d beni mensuṛ
Abeḥri nni i t-id yewwi-n 
I txeddem lquḍṛa n weḥnin
Ansi akka yetthuzu ṭjuṛ

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d tteɣratin
Ila ileqḍen azemmur

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d teɣratin
Ila ileqḍen azemmur


D atmaten akk ttemyilin
Ǧǧan-assen-tt-id lwaldin
Fiḥel ma nkeṭeṛ lehduṛ

Widen yebɣan ad nadin
Ma ṛuḥen akk ad steqsin
Ad assen-d sfehmen lumuṛ

Si zik i llan d lfahmin
Ɣran akk di temɛemṛin
Di wedris sidi mensuṛ


Si zik i llan d lfahmin
Ɣran akk di temɛemṛin
Di wedris sidi mensuṛ

Sliɣ i ssut n tsekkrin 
Asmi akken id ɛedda-aɣ din
Ger at yaɛla d beni mensuṛ
Abeḥri nni i t-id yewwi-n 
I txeddem lquḍṛa n weḥnin
Ansi akka yetthuzu ṭjuṛ

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d tteɣratin
Ila ileqḍen azemmur

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d teɣratin
Ila ileqḍen azemmur

Ččettilen di tudrin
Ɛemṛen akk timdinin
Ṭṭaqa zegren lebḥuṛ

Kra n wanda akken ttilin
Siwa ccna id ttawin
Id yeǧǧa udrar aḥṛuṛ

Am yergazen am tulawin
Awal nni ad-ak ini-n
Mačči ad k-ǧǧen di leɣṛuṛ

Sliɣ i ssut n tsekkrin 
Asmi akken id ɛedda-aɣ din
Ger at yaɛla d beni mensuṛ
Abeḥri nni i t-id yewwi-n 
I txeddem lquḍṛa n weḥnin
Ansi akka yetthuzu ṭjuṛ

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d tteɣratin
Ila ileqḍen azemmur

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d teɣratin
Ila ileqḍen azemmur

Ṭfen di lɛada n lwaldin
Sɣuṛ ṛebbi lɛalamin
Mmi-s n teqbaylit mechuṛ

Yefka-as sser d zzin
S kra n win nɣan-t tismin
Siwa iman-is kan i iḍuṛ

Ma d laṣel-is win ur t-nessin
Ma yehwa-ak xas nheṛ-it akkin
Fkas ad yečč ahicuṛ

Ma d laṣel-is win ur t-nessin
Ma yehwa-ak xas nheṛ-it akkin
Fkas ad yečč ahicuṛ

Sliɣ i ssut n tsekkrin 
Asmi akken id ɛedda-aɣ din
Ger at yaɛla d beni mensuṛ
Abeḥri nni i t-id yewwi-n 
I txeddem lquḍṛa n weḥnin
Ansi akka yetthuzu ṭjuṛ

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d tteɣratin
Ila ileqḍen azemmur

Ziɣen d tiqbayliyin
S icewwiqen d teɣratin
Ila ileqḍen azemmur

Artiste: Slimane Azem
Titre Sliɣ i ssut n Tsekrin
Année: 1981
Commentaires ()