-->

Amsevrid - Ali Amran 2001

Ali Amran 2001

Amsevrid


Nek d amsevrid ur nuksan
Tewwi-yi-d tikli
Am umesluv ad n-teddu kan
Ur zriɣ sani

Mačči d laẓ id iyi d-yewwi-n
Si taddart ur d-iyi d-nfin
U d imawlan-iw ur d ayiǧǧin

Ahat d lmektuv n tmara
Iɣef id refdaɣ tikli
Wis ma d ttarewla ad s-rewlaɣ
Neɣ d anadi iyi tettnadi
Wis ma d ttidett yella

Tcuva di tikli asigna
Id yedhem waḍu
Xas yeqvel tikli
Ur yezṛa sani
I iteddu

Ayen iy ittraǧun ur teẓri-ɣ
Ahhhhh !
Ayen ara ččaɣ ɣur-i ur tesɛiɣ
Ula akka deg uḥebber ur lliɣ
D agris neɣ d iṭij yerɣan

Tikli ur sgaɣ tilas
I tama n wevrid neɣ deg uxxam
Anda nsiɣ fell-i ad yali wass
Akka id amsevrid

Xas ma ifassen-iw d ilmawen
Ččurent-d wallen
Xas ma ɛyan ifadden
D ttarevt id bubben

Xulḍaɣ imdanen yesɛan
Ddiɣ d widen yelluzen
Lḥiɣ deg aṭas n iverdan

Temẓi-w tura neɣ tɛedda
Am nek am widen yeqqimen
Ur ndimeɣ sɛeddaɣ

Xas ma tudert-iw tessawen
D ilelli id ddraɣ
Xas ma tudert-iw tessawen

D ilelli id ddraɣ
D ilelli id ddraɣ
D ilelli id ddraɣ
D ilelli id ddraɣ

D ilelli id ddraɣ
Commentaires ()