-->

Ajenwi - Ait Mislaine (Paroles)

Idir Ait Mislaine


Ajenwi


Win irefden tamegḥelt
Yeqqel issers-itt
Am win yevran i tmeṭṭut
Yuɣal yuɣ-itt
Nesɛa lɛada s leqvayel
Telha diritt
Nemyussan kan d atmaten
Deg yir tagnitt

Kul yiwen akken i tt-yendi
Wayeḍ iquṛeɛ-itt
Wa yendi-tt ɣef ukursi
Yesmentag-itt
Wayeḍ yendi-tt ɣef uṣurdi
yessefqad-itt
Mi yeččuṛ leǧyuv-is
Wi yevɣun yawi-tt

Skud mazal isufa
Mazal times
Mazal ɣeṛ zdat tilufa
Yezuzunen iḍes
Mazal ɛemṛen leǧyuv
Nekni neṭṭeṣ
Mi d-nuki tefra tmeɣṛa
Ǧǧan-aɣ-d-iɣes


A wi d-yerran zman-ik ay ajenwi
Ad k-ntekki ala tewweḍ-ḍ s iɣes
A wi d-yerran Ɛmiruc ad iwali
Ḥmed Umerri nnif di tuddar yekkes

Tamurt-nneɣ teqqel i lefḥel d ilili
Ma t-id-yali wawal ad t-neɛzel weḥd-s
Mmuten ak yirgazen i ɣer nettcekti
Negra-d nukni ur nemzil ur nemmuṛḍeṣ
Mmuten ak yirgazen i ɣer nettcekti
Negra-d nukni ur nemzil ur nemmuṛḍeṣ


Tamurt nneɣ tecva tanqeltt n wevrid
Amsevrid d-iɛeddan ad ixeṛṛef
Lǧerḥ-nneɣ mi yeḥla ad d-yuɣal d ajdid
Yurez-aɣ lqid nerra lvaṭel d amṣeṛṛef
Idammen-nneɣ semmeḍ-it d aman uyeddid
Yurez-aɣ lqid negrarev ula anda neṭṭef

Nnif nneɣ s uzuliɣ i t-nessirid
Mi yuɣ avrid nedda d lɛaṛ d aqeffaf
Nnif nneɣ s uzuliɣ i t-nessirid
Mi yuɣ avrid nedda d lɛaṛ d aqeffaf


A wi d-yerran zman-ik ay ajenwi
Ad k-ntekki ala tewweḍ-ḍ s iɣes
A wi d-yerran Ɛmiruc ad iwali
Ḥmed Umerri nnif di tuddar yekkes

Tamurt-nneɣ teqqel i lefḥel d ilili
Ma t-id-yali wawal ad t-neɛzel weḥd-s
Mmuten ak yirgazen i ɣer nettcekti
Negra-d nukni ur nemzil ur nemmuṛḍeṣ
Mmuten ak yirgazen i ɣer nettcekti
Negra-d nukni ur nemzil ur nemmuṛḍeṣ


Anida-ten wid d-iḥeggun awal
Wid yettnadin ɣef lḥeq ad-t-id skeflen
Anida-ten yergazen ur nḥeddeṛ i lmuḥal
Ur nettagad s lvaṭel ad t-id-mlilen
Amzun ɛni nukni d dderya n uxecwal
Neɣ d iṛezwan d-iɛeddan deg wafrasen

Ass-a nukni ifen-t-aɣ lhiva tuǧǧal
Ad-ɣ-kkaten u mazal ad aɣ-wten
Ass-a nukni ifen-t-aɣ lhiva tuǧǧal
Ad-ɣ-kkaten u mazal ad aɣ-wten


A wi d-yerran zman-ik ay ajenwi
Ad k-ntekki ala tewweḍ-ḍ s iɣes
A wi d-yerran Ɛmiruc ad iwali
Ḥmed Umerri nnif di tuddar yekkes

Tamurt-nneɣ teqqel i lefḥel d ilili
Ma t-id-yali wawal ad t-neɛzel weḥd-s
Mmuten ak yirgazen i ɣer nettcekti
Negra-d nukni ur nemzil ur nemmuṛḍeṣ
Mmuten ak yirgazen i ɣer nettcekti
Negra-d nukni ur nemzil ur nemmuṛḍeṣ


Mmuten ak yirgazen i ɣer nettcekti
Negra-d nukni ur nemzil ur nemmuṛḍeṣ

Mmuten ak yirgazen i ɣer nettcekti
Negra-d nukni ur nemzil ur nemmuṛḍeṣ

Artiste: Ait Mislaine

Commentaires ()