-->

Yella Ussirem - Kedym & Zedek Mouloud 2020

Kedym & Zedek Mouloud.2020


Yella Ussirem


Yella yella
Yella ussirem
Yella yella
Yella ussirem

Yella yella
Yella ussirem
Yella yella
Yella ussirem

Steqsaɣ iman-iw
D acu i d-yeqqimen
Tutlayt n lejdud-iw
Deg-s yal-ass ara gezzren
Times ad tettenfufud
Ijujaḥ iɣed yettaweḍ-n
Ini-d a dda lmulud
Acu akka i d-aɣ-yuɣen?

Xas times tettenfufud
Tadukli ad as-ner afud
Ad-nemyuṭaf ifassen
Akken ur tt-gezzren
Imi tedder ar ass-a
Mazal u mazal ad tidir
Deg wakal tenta tgersa
Am wekraz ad-tt-yeskerkir

Yella yella
Yella ussirem
Yella yella
Yella ussirem

Yella yella
Yella ussirem
Yella yella
Yella ussirem

Ini-iyi-d acu i d-mazal
Di tmurt n leqvayel
Yal wa anda imal
Nugi ad d-neddukel
Mazal nettnaɣ ɣef ulac
Nesseṛwa i weɛdaw taḍṣa
Gar-aneɣ ad-n-ttemkerrac
Nettnaɣ ɣef tlisa

Di tudrin si zik akka
Am wass-a am uzekka
Ɣas ma nettidir s cwal
S tin i nferru timsal
Mi nekker ad nevḍu
Dɣa din ad neddukel
Yal mi ara d-isuḍ waḍu
I tegmat ad d-nessiwel

Yella yella
Yella ussirem
Yella yella
Yella ussirem

Yella yella
Yella ussirem
Yella yella
Yella ussirem

Nwala ansayen ttrṛuḥun
Wigad i yeṭfen tajadit
S iḍarren yeqqel uqelmun
Ini-iyi-d ta ma  d targit
Nuki-d lheǧna-k ay ul
Nufa-d kullec iveddel
Ayen yakk yellan d azamul
Di tmurt-nneɣ yettwagdel

Xas ma yettwagdel
Aẓaṛ ad yeqqim d laṣel
Ayen yellan d tajadit
Ad yeqqim d taqvaylit
Ilaq ad neḥrez lsas
Deg ufus-nneɣ i d-teqqim
Ilaq ad-nesɛu tissas
Gma-t-neɣ ur t-neddeqim

Yella yella
Yella ussirem
Yella yella
Yella ussirem

Yella yella
Yella ussirem
S kud nella
Mazal ussirem

S kud tella-m
Mazal assirem

Artistes: Kedym / Zedek Mouloud
Titre: Yella Ussirem
Année: 2020

Commentaires ()