-->

Yella wass - Lounis Ait-Menguellet 2017

Tudert-nni / 2017


Yella wass


Yella wass ma ara ad takiḍ
S wayen yelhan id yesseteqsa
Yella was ma ara ad takiḍ
Axxir lemmer ur d-yusi ara

Yella wass ma ara ad takiḍ
S wayen yelhan id yesseteqsa
Yella was ma ara ad takiḍ
Axxir lemmer ur d-yusi ara


Yella wass ma ara ad takiḍ
Tafat ad ak-d tawi slam
Tegliḍ-d s tergit tecfiḍ
D ayen yelhan ik-d ssaram
Ad k-yeɛǧev kra tettwaliḍ
Yekkes lxiq yecveḥ wexxam
Ass-n ass lemmer tufid
Ad yiɣzif ur d-iɣelli ṭlam

Yella wass ma ara ad takiḍ
S wayen yelhan id yesseteqsa

Yella wass ma ara ad takiḍ
Ṣveḥ yecva tameddit
Am akken yevɛed kra tevɣi-ḍ
Amzun tekref ddunit
Ccfeṛ tugaḍeḍ ar telliḍ
Am win yugaden tiɣrit
Ad tafeḍ ad tettmektiḍ
Lemmer i k-tzeggel tlalit

Yella was ma ara ad takiḍ
Axxir lemmer ur d-yusi ara

Yella was ma ad iqavel
Ad yawi aǧuǧed i lxaṭer
Ayen i weɛren ad yas yeshel
Ur yenneḥsav di leɛmeṛ
Ass-n milmi ayessewzel
Tevɣi-ḍ ad yiɣzif akteṛ
Ayen ad yassen ad k-icebbel
Ad aked ivan d aqeṣeṛ

Yella wass ma ara ad takiḍ
S wayen yelhan id yesseteqsa

Yella wass mi ara tqavleḍ
S yix lexvaṛ ma yevda
Yesefcal qvel ad t-vedḍeḍ
Yettḥaz ṛṛuḥ d ṣura
Deg ass am ass-n ad t-kerheḍ
Tudert seg ass mi tevda
Ad t-kukruḍ ɣas ad tekreḍ
Deg ussu teḍmen lehna

Yella was ma ara ad takiḍ
Axxir lemmer ur d-yusi ara

Yella wass win ilaqen
Yettvan ɣef tiṭ mi id telli
Ur yelli kra ik iqeṛḥen
Ṣṣura-k tersed ɣeṛ-s temzi
Ad t-ḍerfeḍ kra ik iceɣven
Kra tzerreḍ icebbeḥ i tmuɣli
D ass-n ass i deg iqqaren
Lxaṭeṛ akken i yettmeni

Yella wass ma ara ad takiḍ
S wayen yelhan id yesseteqsa

Kul ass mi ara d-takiḍ
Ḥulfu-as i tudert-ik
D lehwa d iṭij d asemmiḍ
Cebbeḥ-iten deg allaɣ-ik
Akken i k-yehwa tiliḍ
Meyyez kecc aked rray-ik
Ass i deg truḍ Ass i deg teḍṣi-ḍ
Neɣsen i ssin di leɛmeṛ-ik

Yella wass ma ara ad takiḍ
S wayen yelhan id yesseteqsa
Yella was ma ara ad takiḍ
Axxir lemmer ur d-yusi ara

Yella wass ma ara ad takiḍ
S wayen yelhan id yesseteqsa
Yella was ma ara ad takiḍ
Axxir lemmer ur d-yusi ara
Axxir lemmer ur d-yusi ara
Axxir lemmer ur d-yusi ara

Titre: Yella wass
Album: Tudert Nni
Artiste: Ait Menguellet
Année: 2017


Commentaires ()