-->

Taqsiṭ nniḍen - Lounis Ait Menguellet 2017

Tudert nni / 2017

Taqsiṭ nniḍen


Taqsiṭ nniḍen 

Tin i d-aɣ yuɣen

Xas yella wamek avrid yessawen

Acu akken nniḍen vezzaf i nuḍen 

Ur d-ivan wamek i yessufuɣen


Nezwar di temɣer negrad di temẓi 

Newhem acuɣeṛ fell-aɣ mi id tezzi

Nezwar di temɣer negrad di temẓi 

Newhem acuɣeṛ fell-aɣ mi id tezzi


Sxerven-aɣ ussan wid i d-aɣ yeksan

Wis dacu i iɣessan negguma ad-naki

Neṭṭeṣ di laman nehren-aɣ waman

Nurǧa ger iselman tawwurt ad-teli


Taqsiṭ nniḍen 

Tin i d-aɣ yuɣen

Xas yella wamek avrid yessawen

Dacu akken nniḍen vezzaf i nuḍen 

Ur d-ivan wamek i yessufuɣen


Iɛǧev-aɣ leɛli yeswehem-aɣ lsas

Si levɛed id neɣli mi nefhem sebba-s

Iɛǧev-aɣ leɛli yeswehem-aɣ lsas

Si levɛed id neɣli mi nefhem sebba-s

Xas yegra-d ṛṛuḥ yesseḥla-n yeǧruḥ

Lhem ur-aɣ-icuḥ yewwi-d nnuva-s

D ivawen ɣef lluḥ muqqeṛ neɣ mecṭuḥ

Yal wa sani i iruḥ ur yeddi d gma-s


Taqsiṭ nniḍen 

Tin i d-aɣ yuɣen

Xas yella wamek avrid yessawen

Dacu akken nniḍen vezzaf i nuḍen 

Ur d-ivan wamek i yessufuɣen


Mi nezwer aḥlil nessegwra meskin

Nenwa ayen ur neshil iveɛdaɣ akin

Mi nezwer aḥlil nessegwra meskin

Nenwa ayen ur neshil iveɛdaɣ akin

Ziɣ fkan afus wid yefsin agus

Xedɛen nukni nḥus ur d-aɣ-tt-id-ḥkin

Ziɣ aṭaṣ i nxuṣ neḍmeɛ mačči drus

Ad kksen aggus wid deg-s yettekkin


Taqsiṭ nniḍen 

Tin i d-aɣ yuɣen

Xas yella wamek avrid yessawen

Dacu akken nniḍen vezzaf i nuḍen 

Ur d-ivan wamek i yessufuɣen


S lxiṛ di leɛḍil aked llah ɣalev

Netavaɛ lkil n win yellan yeslev

S lxiṛ di leɛḍil aked llah ɣalev

Netavaɛ lkil n win yellan yeslev

Ur neẓri tigert akka si tezwert 

Win yeṭfen tazzert fell-aɣ i tt-yeqlev

Nefka-as taḥdert i win yenɣa-n tudert

Nerna-as tazmert akken aɣ-d yeskiddev


Taqsiṭ nniḍen 

Tin i d-aɣ yuɣen

Xas yella wamek avrid yessawen

Dacu akken nniḍen vezzaf i nuḍen 

Ur d-ivan wamek i yessufuɣen


Mi nezwer lukan nessegra wissen 

Nenwa yir ussan ad segmen yissen

Mi nezwer lukan nessegra wissen 

Nenwa yir ussan ad segmen yissen

Ɣas avrid lelḥa-t aɣebbaṛ nečča-t

Di ṭlam i nekkat ul iɣ-d issuksen

Ayen ifaten ifat mi iɛedda nwala-t

Neṭtamaɛ tafat deg wid i tt-yekksen


Taqsiṭ nniḍen 

Tin i d-aɣ yuɣen

Xas yella wamek avrid yessawen

Dacu akken nniḍen vezzaf i nuḍen 

Ur d-ivan wamek i yessufuɣen


Newar s teɣzi s tehri nkemmel

Wi vɣan ad-aɣ-yendi fell-as ad-nettkel

Newar s teɣzi s tehri nkemmel

Wi vɣan ad-aɣ-yendi fell-as ad-nettkel

Ayen i deg i-ɣelṭen yal mi ara t-ɣeḍlen

Mi yeɣli ad-t-neṭlen ad-t-id-nessekfel

Ayen ak sɛewjen i useggem ad-ɣ-teǧǧen

Mi i d-aɣ ḥwaǧen ad-n-gerrez i wesfel


Taqsiṭ nniḍen 

Tin i d-aɣ yuɣen

Xas yella wamek avrid yessawen

Dacu akken nniḍen vezzaf i nuḍen 

Ur d-ivan wamek i yessufuɣen


Taqsiṭ nniḍen 

Tin i d-aɣ yuɣen

Xas yella wamek avrid yessawen

Dacu akken nniḍen vezzaf i nuḍen 

Ur d-ivan wamek i yessufuɣen


Titre: Taqṣiṭ nniḍen
Album: Tudert Nni
Artiste: Ait Menguellet
Année: 2017

Commentaires ()