-->

I waggad-iw - Lounis Ait Menguellet 2017


Tudert-nni.2017

I waggad-iwSeg ass mi nemlal
Deg w-ass amenzu
Ass-n id nettlal
Nezha neɣ nettru

Neḥfeḍ-d akkeni
Zman yesseɣeṛ-aɣ
Mi nefṛeḥ ad-n-ɣenni
Mi nezɛef nettnaɣ

Ayen iɣ icerken
Dges nemyeɛqal
Aman ma nneɣlen
Ur yerzi uvuqal

Yiwen uxxam nneɣ
Deg-s ur nessexsaṛ
Win yecḍen deg-neɣ
Wayeḍ ad-d-yer ttaṛ

Acḥal d aseggas
Id nettemlili
Ɛedda-n am yiwwas
Uzlen nettwali

Skud i la-nẓeṛ
Wid ak nḥemmel
Yidsen nheddeṛ
Ma d-hedṛen la n-sel

Nezṛa ayen yeḍra-n
Ur nezri a yeḍṛun
Nemcarak uḍan
D wid yettargun

Nḥemmel ad-n-idir
D wid-ak yeddren
Ɣas ad-nettfekkir
Wigad yemmuten


Cciv ɣeṛ wiyaḍ 
I la t-nettwali
Nedda di leɣlaḍ
Yeskaddev-aɣ lemri

Ma nemẓeṛ nefṛeḥ
N-tettu lehmum
D ayen ak i d ssaḥ
Nevɣa ad-aɣ-idum

Ɣas ur neẓri-ara
Ayen ad-yas-n anef-as
Ad t-neǧǧ iw-zekka
Yak ad yali wass

Ad n-idir ussan
Akken ara ad-ass-n
S wudem yeḍṣa-n akken
Ad aɣ-d-ḍṣen

Wi ḍemnen iman-is
Azekka ur t-yettfat
Ad llin-t wallen-is
Ad ẓren-t tafat

Aḍaṛ di lqaɛa
Wayeḍ ikcem arkam
Yal-ass ur neẓra
Ma ad n-mmet neɣ ad-n-cav

Aḍaṛ deg uẓekka
Wayeḍ di ddunit
Neqṛev taggara 
Nevɛed talalit

Ad n-faṛes ad nemlil
Ɣeṛ tudert nerzef
Wissen ma ad t-iwzil
Neɣ ad-ssiɣzef

Nezger di tḥemmal
Id yenɣel zman
Ɛeddan-t ur n-mal 
Leqṛun yak zṛa-n

Tecfam akken cfiɣ
I yal d lvaṭel
Di leɛmeṛ zriɣ 
Tuggadem akemmel

Telḥa-m ɣeṛ zdat 
Ula di tsusmi
Telḥa-m am tafat 
I ɣelven tiɣri

Mi ara d-tneṭqem
Ttadden waman
Mi ara d-tḥemlem
D avrid iw-n-ǧǧan

Nettṛaǧǧu cnawi 
Widak i nectaq
Cennun-d ɣef tayri
Ɣef wid yedla lfiraq

Nettṛaǧǧu cnawi 
Widak i nevɣa
Yis l-ad-nettmekti
Si yal d lmeḥna

Nettṛaǧǧu cnawi 
Nettṛaǧu acennay 
Ad n-sel ad n-wali 
Ayen ad yawi ɣlay

A wid iḥulfan 
Lḥeq ma as-t-terrem
Nettassed s wurfan 
Nettawi assirem

Seg wa ɣeṛ wayeḍ
Neḍḥa-d nemyussan
Almi ur nessaweḍ 
Leḥsav i wussan

Nemlal gar-aneɣ
Nessen nettwassen
Taqvaylit nneɣ
I d-aɣ icerken

Nemsaɣ tanumi
Neɛdel tiktiwin
Ma ad-nettemlili
Ulawen tellin

Mi neger aẓeṭṭa
Aẓeṭṭa s teqvaylit
Wa ad-t-id yeǧǧ i wa
Ad teḥyu tjaddit


Titre: Slam i Temẓi
Album: Tudert Nni
Artiste: Ait Menguellet
Année: 2017


Commentaires ()