-->

Dayen iduv ṛṛuḥ - Matoub Lounes 1987

Tissirt n Nndama, Matoub Lounes

Dayen iduv ṛṛuḥAy lmeḥna fell-aɣ tezdel
Ay qlil win tezgel
Ay ur derra dwa iy ferrawen-is

A di lḥevs n lɣerva neḥṣel
A negguma ad nerwel
Ay aṭṭan inecded lehl-is

A di lḥevs n lɣerva neḥṣel
A negguma ad nerwel
Ay aṭṭan inecded lehl-is

Ay idurar d sswaḥel 
Snefsusi-t ddel
A kul wa ad yuɣal s axxam-is

_

Mačči d lḥevs ig waɛren 
Neɣ d laẓ id aɣ yernan
D ttimura n medden ig saɛven
Ulawen ur ttemyeẓṛan

Uh ay iḥviven 
Ɛarqen wussan d wuḍan
Temzi-w ɛzizen
Yewwet-itt ugelzim n zzman

D leṣnaf tegzem
S yis i ṣeḥren leɛwam

D leṣnaf tegzem
S yis i ṣeḥren leɛwam
_

Dayen iduv ṛṛuḥ 
Dunnit ziɣen d aɣuṛṛu
Ǧǧet-aɣ ad nruḥ
Fket-aɣ ssaɛa n bermesyun
_

Taṣevḥit qvel ad tekker 
Ad ttawi avrid ɣer tala
Ttxil-k ay itri n lefjer 
Siweḍ-as slam i yemma 

Inas ad tesveṛ 
Ẓẓuṛ yesɛa taggara
Am ass-a ad nemẓeṛ
Lḥevs ur yettdum ara

Ma ɣezzif leɛmeṛ 
D way turew ad temlil tassa

Ma ɣezzif leɛmeṛ 
D way turew ad temlil tassa 
_

Dayen iduv ṛṛuḥ 
Dunnit ziɣen d aɣuṛṛu
Ǧǧet-aɣ ad nruḥ
Fket-aɣ ssaɛa n bermesyun
_

Aṭṭan ɛebban-t tuyat-im
Yiwwas ad yennefsusi
Am kem am tizyiwin-im
Amed saḥ lehna deg iɣef-im

A zwaǧ n leḥlal 
Ṣveṛ lefjer ad yali
Drus i s-mazal
Ad ifeǧeǧ am zik nni

Ad tesɛud azal 
Taselquft ur tettili

Ad tesɛud azal 
Taselquft ur tettili
_

Dayen iduv ṛṛuḥ 
Dunnit ziɣen d aɣuṛṛu
Ǧǧet-aɣ ad nruḥ
Fket-aɣ ssaɛa n bermesyun
_

Mačči siwa nekkini
Geddac yid-neɣ i nella
Kul yiwen akken i yettwarwi
Kul wa akken itqeccem lmeḥna

Ay itri igenni
D kečč i d aḥviv n levda
Xas azen-d i mmi
Lkuraj aked ṣeḥḥa 

D aqel ur yettili
Xas vava-s di lḥevs yerka

D aqel ur yettili
Xas vava-s di lḥevs yerka
_

Dayen iduv ṛṛuḥ 
Dunnit ziɣen d aɣuṛṛu
Ǧǧet-aɣ ad nruḥ
Fket-aɣ ssaɛa n bermesyun

Dayen iduv ṛṛuḥ 
Dunnit ziɣen d aɣuṛṛu
Ǧǧet-aɣ ad nruḥ
Fket-aɣ ssaɛa n bermesyun

Titre: Dayen iduv ṛṛuḥ
Album: Tissirt n Nndama
Artiste: Matoub Lounes
Année: 1987
Commentaires ()