-->

Tissirt n Nndama - Matoub Lounes 1987

Tissirt n Ndama / Matoub Lounes

Tissirt n Nndama


D taɛeǧǧaǧt n lmut-a
Id-iyi sxewḍen temẓi-w
Ṛuḥen kan baba d-yemma
Teɣli tgejdit n-lfaṛḥ-iw
Ajgaggal lmizirrya
Yuɣ amḍiq di ddunit-iw
Ḍefṛaɣ lkas d lǧebba
Tewwet rba deg uxxam-iw

Cfiɣ ass mi-k-neffeɣ ṛɣiɣ
Aṭaṛḍḍiqen yedmaren-iw
Ɛecrin urɛad iten bdiɣ
Mi d-fṛuṛxen leɛyub-iw
Γef teḥdayin ttnadi-ɣ
Asargel yekkes i-lɛecq-iw
Γef xenfuc taggara ɣliɣ
D-iceqfan yebḍa nnif-iw

Ifuk waḍu n lemḥibba
Illuḥeqed w-aḍu n tdukli
Yewwi-yi yides qbala
Isḍḍal-iyi deg yefri
Anda ma lant tlufa
Yid-sent akk izewǧ-iyi
Ur-d-asen-t briɣ ara
Almi cabbeɣ di temẓi

A tura dayen-i
Tirgett-iw texsi
Siwa tissirt n-ndamma
Id yegwran teẓẓad dgi

Taqṣiṭ n-ddunit-iw
Yecfa yassed mkul lawan
Yefssa yeǧǧuǧeg lḥif-iw
Deg ul-iw yefka iẓẓuṛan
Swayeɣt s-imeṭṭawen-iw
Iḥaṛ yakk dgi imeḍqan
Yeṭṭef-iyi ccib di temẓi-w
Ḥefḍaɣ tilufa n zman

Ulac abrid ur bbiɣ
Ur telli teɣmaṛt zegleɣ
Ass-a ḍḥiɣ-d fcelɣ ɛyiɣ
Di tezmart-iw i tt-uɣeɣ
Si texcact n-ndama swiɣ
Ur d-ukkiɣ armi qlalḥeɣ
Si laɛyub n-zman ččiɣ
Ččiɣ ilaq ad xelṣeɣ

Temẓi-w tewser aksum teqquṛ
Ass mi s-tecṛeḍ lemḥibba
Terra-tt amzun d-azaṛzuṛ
Yegwran ur yuffig ara
Meskin yencew seg unaɣuṛ
Iṭṭij ur s-izmir ara
Atmaten-is cergen lebḥuṛ
D taṣmuḍḍi dgi ttafen ddwa

Fkiɣ-as lebɣi i ṛṛay-iw
Ḍefṛaɣ a crurred n-tullas
Tagara wedfaɣ temẓi-w
D ssuq n-lḥif d tburdas
Γer lemri sakkedɣ udem-iw
Tacmatt ufiɣ teḍla-yas
Ccib yeṭṭef aqaṛṛuy-iw
Am udfel yessa fell-as

Nwiɣ ur ttidireɣ-ara
Aṭṭan n-lḥubb d timqestin
S-kra bbin if-ig ɛedda
Udem-is akk cergent lesnin
Ziɣ mazal felli asigna
Di gedrez iyi gguni-n
D taddukli ay d-sebba
D leḥbab ad iyi rwin

D-laman id-i-kelxen
Rriɣ akk meden d-leḥbab
D-ṛay-iw i yis-burren
S tqecabit n laɛtab
Yebra-yi deg ɣemɣum-en
Am wid ur nesɛ-ara bab
Kul tiɣmaṛt ad-t-id wten
Kul acṛuf deg-s i-neqqlab

Ur faqqaɣ faqen akk meden
Ziɣ mazal dgi nniya
Ass-a kullec d-idrimen
D nutni i ttirugza
Ma telliḍ seg wid xuṣṣen
Dek ad yaṛṛwu zman taḍṣa
Γas d-cmata iten ikesben
Anda yedda d-laɛnaya

Ddunit akka ay tebna
Si ḥaṛqan aked ctawi
S liser akked lmaḥna
S w-ungif akked u-ḥṛaymi
S-lḥif bbadi akked wa
S w-ayes ig rbaḥ w-aggi
M-iɣ tebbeḍ twecrirt lqa
Neqqaṛ d sidi ṛebbi

Muqqel tiyta ansi i d-kka
Ad taffeḍ d sidi bnaddem
Iḍ iḍqer-n lmeḍla
Ar leḥq-ik akken at yeddem

Sidi ṛebbi d-lqwedṛa
Ur yel-ara d-imesṭṭlem
Am kečč am w-addi neɣ wa
Segnaɣ ulac wi t-yesnnen

Sidi ṛebbi d-lqwedṛa
Ur yel-ara d-imesṭṭlem
Am kečč am w-addi neɣ wa
Segnaɣ ulac wi t-yesnnen

Ur deqqim dgi t-qeṭṭiṭ
Id-igezren d-aɣuṛṛu
Seg-ass mi gezmen timmiṭ
Ig tenneḍ felli w-agu
Kkiɣ-d iɣẓeṛ am tceṭṭiṭ
Ḥefḍeɣ mkul daɛwesu
Weṣṣaɣ-k a bu yiwet ṭiṭ
Ur gan yis deg utemmu

Ya win iswaɛden medden
Ṭṭef iṣuḍaf t-rewleḍ
Gar wid-ak akk ik yesnen
Siwa lḥif ad mlil-eḍ
Qelleb af-id uk yesin-en
Aɣṛum gar-asen at ččeḍ
Ak sallin ak cekṛen
Di summa att ɣlayeḍ

Anda aken k-snen meṛṛa
Aken telliḍ ay teswiḍ
Anda ur tett wasenḍ ara
Aken telsiḍ ay teswiḍ
Amdan f-ur t-ttkilleḍ ara
Zewr-it zdat-k ad t-walliḍ
Ma iɛaṛḍ-ik-id ɣer-lmakla
Aɛrrur-ik senned-it ɣ-lḥiḍ

Ur d-ǧǧan imezwura
Ayen ara d-nebder nekkni
Argaz lqed tṛuka
Yella g-awal d-ummari

S-lkuṛaǧ d tirugza
Ig ttḥaṛṛab aṛṛumi
Ass mi yeɣli f-lǧefnna
Sebba d sidi aqbayli

S-lkuṛaǧ d tirugza
Ig ttḥaṛṛab aṛṛumi
Ass mi yeɣli f-lǧefnna
Sebba d sidi aqbayli


Weṣṣaɣk ay uḍḍṛif
Tt-meyyiz ṛẓen tikli
Ma tqaṛṛebḍ assif
Zger and-uk yett-awi
Taḍṣa bb-uglan tett ɣuṛṛu
Tes-awal i-daɛwesu
Ak yefk inijjel i-yefri
F-ɛebbuḍ bnaddem ig leḥu
Am uzrem ig ttṣuḍḍu
Izemr-as siwa ṛebbi

Win ak-is qaṛḥen
S-tidett ur neɛ-ara ddwa
D netta ay zeglen
Tifxett uk tett-ḥaz ara
Bnadem ak-id i-sfaṛḥ-en
D netta ar-ak i-nefḍḍen
Ma yella ur tebniḍ ara
S-kra bb-umdan yett-amnen
Ayen yakk zerɛen medden
Saqf-is yezga yaɛra

Win k-id yes-teqsa-n
Liḥala-k amek tella
S-taḍṣa bb-uglan
Zmumeg-as ad yes teqna
Inna-s aqli-yi labbas
Γef yiḍ yezga yulli w-ass
S-ɛeṛq-as ayen yebɣa
Hedr-as f-lǧebba d-lkas
D w-anda akk bbḍen leǧnas
Ul-ik ust-snaɛt ara

Ur d tamen ara
Ak yinni ker att-id neskar
Ak yeḥwwiǧ ass-a
Azekka ak-iḍḍeqeṛ
A win k-inan ma teḥṣiḍ
Anwa laṣṣel g-id mɣiḍ
Inas d-mmis n-ldzayer
Tewɛaṛ twaqsa u-ṣemmiḍ
Yewɛaṛ ma k-id yer lḥiḍ
Yewɛaṛ webrid liser

Zemren m-id ṛuḥen
Aked smunzun tiqṣiḍḍin
Ad teki-ḍ yid-sen
Allaɣ-ik ad-ak tarwin
Ma yella kra ur teẓwiṛeḍ
I-temsal urt-ḥebbṛeḍ
Tawaɣit ak-ter d-aɛwin
W-ama ma yella tfahmeḍ
Tqebleḍ ɣas t-ttmeyiz-eḍ
S-lesrar t-qableḍ lesnin

Xḍu-k i-ttnefxa
Eǧǧ-asen i-meden ak cekṛen
Ur sfuǧǧuɣ ara
D-yir awal ak-inefḍen
Gar-asen abrid neǧṛit
Ma di laṣṣel d-msakit
D tɛici tamɛict nsen
Win teẓṛṛiḍ yefhem simnit
Ser-is qelb isin-it
Kufer-as deg afriw-en

Lhi d cceɣl-ik
Muqel abrid ye-sufuɣ-en
Ṭṭinez f-araw-ik
Mur yella gw-acu xuṣṣen
Ur snefsus i-lǧib-ik
Ldi kan cciṭ afus-ik
Γas farreq deg-mdan-en
Win ad yaẓẓen ɣer-nif-ik
Din-a xas ɛamṛ lfuci-k
D-aḥlalas att-ilaɛben

Titre: Tissirt n Nndama
Album: Tissirt n Nndama
Artiste: Matoub Lounes
Année: 1987
Commentaires ()