-->

Seḥsev - Matoub Lounes 1987

Tissirt n Nndama / Matoub Lounes

Seḥsev


Seḥsev ad tt-afeḍ tḍelmeḍ
Ɣef ass mi d-itneɛmeḍ
Ur tekkiḍ s anda nniḍen
Taggara fell-i trewleḍ
Annaɣ ur tḥebreḍ
I teḍṣa n yiɛdawen

Ass ma ara d-id sfeqḍeḍ
Ur yidettafeḍ 
Di tevḥatt n lemḥayen
Xas tevɣiḍ ɣur-i ad dewṛeḍ
Ad afeḍ tayeḍ 
Deg umkan teǧǧiḍ yeḥzen

Ass ma teɛyuḍ deg ucali 
Ad verneḍ tikli
Ad tafeḍ vedlen lecɣal
Axxam-iw teǧǧiḍ yeɣli
Ad afeḍ yuli
S tidi n lḥif d leḥlal
Nndama ɣur-m ad gri
Ad kem tessemsawi
D waṭan ad d-mǧaman
Ma ara teḥṣuḍ 
Deg imi n lɣaci
Yerna ɣur-i mmi
Ttɛevga s ifri am tmal

Aten-t-id yejmeɛ wul-im
Ad am yenneḍ ɣer lɣim
Wamma asigna kul-ass
Ad hedrent tizyiwin-im
Mi d-vedren-t issem-im
As qqarent teḍrayas

Ciṭ ciṭ ayɣebbu zzin-im 
Tacamatt ad qqim
Ɣef udmim ad tt-reṣṣi tilas

Lmutt ad tt-yeḍlev yiles-im
Ad tt-ddem lɛemer-im
Ad tt-tevɣuḍ muḥal ad ass

Lmutt ad tt-yeḍlev yiles-im
Ad tt-ddem lɛemer-im
Ad tt-tevɣuḍ muḥal ad ass

ahhhhhhhhhh
ahhhhhhhhhh
ahhhhhhhhhh

Lmutt ad tt-yeḍlev yiles-im
Ad tt-ddem lɛemer-im
Ad tt-tevɣuḍ muḥal ad ass

Lmutt ad tt-yeḍlev yiles-im
Ad tt-ddem lɛemer-im
Ad tt-tevɣuḍ muḥal ad ass

Titre: Seḥsev
Album: Tissirt n Nndama
Artiste: Matoub Lounes
Année: 1987
Lien pour écouter l'album en haute qualitée:
Commentaires ()