-->

Ufiɣ ur Ufiɣ - Ali Amran 2018

Tidyanin.2018/ Ali Amran


MK Paroles - Titre: Ufiɣ ur Ufiɣ - Album: Tidyanin - Chanteur: Ali Amran - Année: 2018

Ufiɣ aṣuṛdi ur nefli 
Aṣuṛdi ur nefli 
Mi t-sarfeɣ ad yawi ktar 
Fell-i yettemneli cci 
Yettemneli cci 
Ɣef wemɛic ifuk uḥebbar 
Rriɣ-tt i zedwa d ttirni 
Lxalat tissit 
Llɛaql-iw yezga isufar 
A lbaxt inu

Ufiɣ lala-s n tulas
 Lala-s n tulas 
D aggur mi ara d-yeflali 
Wi zran-tt imenatt d ayla-s 
Imenatt d ayla-s
SSer terna tamusni 
Ma d nek u ssumten taɣma-s 
Rrwiɣ lemwansa-s 
Tettu zzahr i yesɛiɣ 
A lbaxt inu

Ufiɣ 
Ufiɣ ayen ugaren aya 
Ufiɣ 
Iman-iw ur tufiɣ ara

Ufiɣ lehbab d reḥma 
Lehbab d reḥma 
Ufiɣ-ten deg ass deg iḍ 
Yal ma neqqim ttamaɣra 
Ass-ni ttamaɣra 
Awal ziden ad yettfeggid 
Tikwal ɣas agraw yeḥma 
Si cqayeq n teḍsa 
Yekcem-iyi-d uṣṣemiḍ 
A lbaxt inu

Ufiɣ 
Ufiɣ ayen ugaren aya 
Ufiɣ 
Iman-iw ur tufiɣ ara

Ufiɣ aman n tala 
Aman n tala 
Wid ɣef i neqern idurar 
Win ten-yeswan ad yetḥaya 
Din ad yetḥaya 
Seɣzafen di leɛmaṛ 
Swiɣ alarmi qevṛaɣ 
Arniɣ ccucfaɣ 
Ffad yugi ad iyi taxxeṛ 
A lbaxt inu

Ufiɣ 
Ufiɣ ayen ugaren aya 
Ufiɣ 
Iman-iw ur tufiɣ ara

Ufiɣ
Ufiɣ ayen ugaren aya 
Ufiɣ 
Iman-iw ur tufiɣ ara
Commentaires ()