-->

Tlatin - Ali Amran 2018


Tlatin


Ffleɣ i tlatin
Ur d-iban kra
Iḍul webrid 
Wis ma d-iyi ssufeɣ
Ansi kkiɣ ur ɛeddaɣ ara
Yezga wugur 
Anda ḥewsaɣ
Melmi ara llint 
Fell-i tewwura
Ayi-d ivan wemkan-iw 
Ad rekdeɣ
Ayi-d ivan wemkan-iw 
Ad rekdeɣ

Yak zun ɣriɣ 
Wwiɣ-d iman-iw
I ddunit-iw ɣileɣ bniɣ lsas
Mi d-ssawdeɣ 
Ad xedmeɣ laẓ-iw
Ufiɣ annar
Ziɣen d amyeḥwaṣ
Ay anda ttfaɣ 
Yecḍed uffus-iw

Ma tkemmel akka 
Dayen ad gezmeɣ layas
Ma tkemmel akka 
Dayen ad gezmeɣ layas

Mazal ay imawlan-iw
Anida yufgeɣ i yarsseɣ
Ula d ttin yebɣa wul-iw
Ur sɛiɣ anida ad tt-zarreɣ
Ur sɛiɣ anida ad tt-zarreɣ

S kra id lḥiɣ 
Ziɣen d aḍewweṛ
Iruḥ laɛtab yemmar di lxali
Xas lukan ad yiɣzif laɛmeṛ
Dayen ur ɛqileɣ 
Ad tt-beddel felli

Amek ara ḍemɛeɣ ad geɣ leqṛaṛ
Iṛuḥ lḥal nekk ur bdiɣ tirni
Iṛuḥ lḥal ur d-iyi-d ban tayri


Titre: Tlatin
Album: Tidyanin
Chanteur: Ali Amran
Année: 2018
Commentaires ()