-->

Lxiḍ - Ali Amran 2018

Tidyanin.2018 / Ali Amran

MK Paroles - Titre: Lxiḍ - Album: Tidyanin - Chanteur: Ali Amran - Année: 2018

Am win i teddun ɣef Lxid
Am win i teddun ɣef Lxid
Am win i teddun ɣef Lxid

Am win i teddun ɣef Lxid
Yewɛaṛ webrid i tikli
Ur yeli wara t-tekkiḍ
Sya u sya d lxali
Ma temkerfafed teɣliḍ
Zzman agi ur yettqili
Ma temkerfafed teɣliḍ
Zzman agi ur yettqili


Acu k-yewwin s igenni
Ad tekkeḍ nnig watmaten
Yak tezṛiḍ kerhen tili
Ma sen tt-rren wid nsen
Acu k-yewwin s igenni
Ad tekkeḍ nnig watmaten
Yak tezṛiḍ kerhen tili
Ma sen tt-rren wid nsen

Ma tusiḍ d abarrani
Ad k-fken lehna ak qilen
Imi seg yiwen n yemɣi
Ak ɛassen ad k-id ssarsen

Am win i teddun ɣef Lxid
Am win i teddun ɣef Lxid

Abrid yessa d assenan
I uɛeddi ur-d yegri lettaɛ
Anda ara t-ɣiled d laman
Dinna ak yarju uqeṭaɛ
Abrid yessa d assenan
I uɛeddi ur-d yegri lettaɛ
Anda ara t-ɣiled d laman
Dinna ak yarju uqeṭaɛ

Ma t-ḥebsed t-zegleḍ amkan
Awexxeṛ ur-k-id imennaɛ
Dqiqa kan n lɣeflan
Ad afeḍ iman-ik di el qaɛ

Am win i teddun ɣef Lxid
Am win i teddun ɣef Lxid

Am win i teddun ɣef Lxid
Yewɛaṛ webrid i tikli
Ur yeli wara t-tekkiḍ
Sya u sya d lxali
Ma temkerfafed teɣliḍ
Zzman agi ur yettqili
Ma temkerfafed teɣliḍ
Zzman agi ur yettqili 
Commentaires ()