-->

Lwennas - Ali Amran 2018

Tidyanin.2018 / Ali Amran

MK Paroles - Titre: Lxiḍ - Album: Tidyanin - Chanteur: Ali Amran - Année: 2018

Sliɣ I ṣṣut yewwi-d anina
A muqlaɣ akk lɛevd ur yeli
A mi ḥesnaɣ mliḥ a yemma ziɣ d anza
A d lwennas id yegren tiɣri 


A d tiyita n leɣdar sebba wer tefri
A yaxla webrid mi is-d sɣimen
Ma ttidet teffer ma tesdura-tt tili
D amezruy ad tt-id yeskflen 

Yak ur ičuh ur iḥebbar i tarwiḥt is
A berdayen id yezzi deg lmut
Ma d wis tlata dinna i deg yedda laɛmer-is
A seg wass ni tehzen tefsut

 
Sliɣ i ṣṣut yewwi-d anina
A muqlaɣ akk lɛevd ur yeli
A mi ḥesnaɣ mliḥ a yemma ziɣ d anza
A d lwennas id yegren tiɣri

Issegassen ɛedan ma d ssut ur yensi
A simmal yettbaɛziq yal amkan
Yunag timura ar meden yefka imɣi
A yuɣ amkan i tgemmi n umdan 

Sliɣ I sut yewwid anina
A muqlaɣ akk lɛevd ur yeli
A mi ḥesnaɣ mliḥ a yemma ziɣ d anza
A d lwennas Id yegren thiɣri

Sliɣ I ṣṣut yewwi-d anina
A muqlaɣ akk lɛevd ur yeli
A mi ḥesnaɣ mliḥ a yemma ziɣ d anza
A d lwennas id yegren tiɣri 

Sliɣ I ṣṣut yewwi-d anina
A muqlaɣ akk lɛevd ur yeli
A mi ḥesnaɣ mliḥ a yemma ziɣ d anza
A d lwennas id yegren tiɣri 
Commentaires ()