-->

Dderz - Ali Amran 2018

Tidyanin.2018 /Ali Amran

Dderz d lfetna


Slas i dderz d lfetna
Layreggi g lebɛid
Ala imeṭṭi d lmeḥna 
Iy zerreɛ deg ubrid

Slas i dderz d lfetna
Layreggi g lebɛid
Ayessarwat di tmura 
Yebda zman ajdid


Yiwwas ad tt-qelleb lḥala
Ad tt-bedd ɣef cceḥ
Tamurt ad tt-terkeb tawla 
Yal tagnitt ad tt-raḥ
Ad ttebdu anfufed tnekra
Ad yeffeɣ leslaḥ
Ifettiwjen nwala
Ciṭ ad tt-yessendaḥ

Lweqt ad yeḥbes tikli 
Wa ad yettxayal wa
Wa dagi d aberrani 
Acu ixeddem da

Lweqt ad yeḥbes tikli 
Wa ad yettxayal wa
Tikwal ma t-ḥarrek tili
Ad tt-texdem lxelɛa


Slas i dderz d lfetna
Layreggi g lebɛid
Ala imeṭṭi d lmeḥna 
Iy zerreɛ deg ubrid

Slas i dderz d lfetna
Layreggi g lebɛid
Ayessarwat di tmura 
Yebda zman ajdid


Yiwwas s ujaw n tṣebḥit
Ad tesleḍ i yisuɣan
Ur tzaṛeḍ ma d ttargit
Neɣ dayen yeḍran
Ad tekreḍ s tergagit 
Ad terreḍ ṭṭiqan
Ad tesleḍ i rṣaṣ yessiɣrit 
Ameǧǧed n lǧiran

Ad tezzi yis-k lqaɛa
Ad k-yeffeɣ leɛqel
Lukan ad-k teǧǧ trewla 
Ad tedduḍ d asfel

Ad tezzi yis-k lqaɛa
S tufɣa leɛqel
Ad smenɛeḍ dderya 
Leḥwayeǧ-ik fiḥel


Slas i dderz d lfetna
Layreggi g lebɛid
Ala imeṭṭi d lmeḥna 
Iy zerreɛ deg ubrid

Slas i dderz d lfetna
Layreggi g lebɛid
Ayessarwat di tmura 
D wa id zman ajdid


Ruḥ kecc tura anda terreḍ
Yal tama terɣa
Tasdarit anda ad tt-tafeḍ
Mi t-hud lḥaṛa 
Mačči d ayen ara tqableḍ 
Muqret tyita
Ma ur tebɣiḍ ara ad tt-negreḍ
Ḍleb leɛnaya

Leɛnaya win ak-tt-yefken 
Ak yezzi amrar
Iwakken ad-k-id iɛawen ad tt-fkeḍ azuɣaṛ

Leɛnaya win ak-tt-yefken 
Ak yezzi amrar
Mi yekfa yissek asɛuǧǧen
Ad k-yeǧǧ deg unnar

Slas i dderz d lfetna
Layreggi g lebɛid
Ala imeṭṭi d lmeḥna 
Iy zerreɛ deg ubrid

Slas i dderz d lfetna
Layreggi g lebɛid
Ayessarwat di tmura 
D wa id zman ajdid


Titre: Dderz
Album: Tidyanin
Chanteur: Ali Amran
Année: 2018
Commentaires ()