-->

Ay Izem - Matoub Lounes 1978Ay Izem

Ay izem anda telliḍ
Amkan i d-teǧǧiḍ
Mi teɣliḍ
I t-iɣellten d wiyaḍ

Mi lluẓen ad ak-ttren
Mi ṛwan ad ak-ččen
Ḥuzan-aɣ ẓḍan tissas

Win i d-yemmeslayen
Γer lfinga ad t-ḍeqqren
Win i d-yemmeslayen
Iles-is ad as-t-gezmen
Tluɣ temda seg ntess

Ay izem anda teddiḍ
Ay izem anda teddiḍ
Amkan i d-teǧǧiḍ
Mi tenɣiḍ, mi teɣliḍ
I t-iɣellten d wiyaḍ

Limmer s tiṭ-ik ad twaliḍ
Limmer s tiṭ-ik ad twaliḍ
Ad k-yewwet usemmiḍ
Ad tagiḍ, ad tagiḍ
I mmi-k ad yekkes icifaḍ

Ssurfan-ak teɣlid
Tagrawla i d-teǧǧiḍ
Ssurfan-ak teɣlid
Tagrawla i d-teǧǧiḍ
Γef weεrur n yifis tecceḍ

Mi lluẓen ad ak-ttren
Mi ṛwan ad ak-ččen
Mi lluẓen ad ak-ttren
Mi ṛwan ad ak-ččen
Ḥuzan-aɣ ẓḍan tissas

Win i d-yemmeslayen
Γer lfinga ad t-ḍeqqren
Win i d-yemmeslayen
Iles-is ad as-t-gezmen
Tluɣ temduct seg ntess

S tulemmda i ɣ-d-sekkren
S tulemmda i ɣ-d-sekkren
Deg wawal-nsen
Qqaren Qqaren
Tussna d aseklu n tjaddit

Imezwura mi mmuten
Lejdud-nneγ mi mmuten
D acu d aγ-d-ǧǧan
D ayen ilhan, d ayen ilhan
Tamment n tzizwit tuffirt

Talast i yurzen
Agdud n Yugurten
Talast i yurzen
Agdud n Yugurten
Tizi ad as-d-teḍher talwit

Mi lluẓen ad ak-ttren
Mi ṛwan ad ak-ččen
Mi lluẓen ad ak-ttren
Mi ṛwan ad ak-ččen
Ḥuzan-aɣ ẓḍan tissas

Win i d-yemmeslayen
Γer lfinga ad t-ḍeqqren
Win i d-yemmeslayen
Iles-is ad as-t-gezmen
Tluɣ temduct seg ntess

Titre: Ay izem
Album: Ay izem
Artiste: Lounes Matoub
Année: 1978
Lien pour écouter l'album en haute qualitée:
https://www.matoub-lounes-eternel.com/albums-1978
Commentaires ()