-->

TAFSUT N TMANYIN - Zedek Mouloud 2020 (Single)

Tafsut n Tmanyin.2020

TAFSUT N TMANYIN


D Dda Lmulud 
Deg wasif n At Ɛisi
I aɣ-yerran afud
Nekker ad nesteqsi
La tettenfufud 
Ar ass-a ur texsi

Ass wis εecrin 
Deg waggur n yevrir
D tafsut n tmanyin
A win ur neḥdiṛ
Arrac, tiḥdayin 
Nnan-d ad tidir

Am yiwen i d-nsuɣ 
Neεya di lvaṭel
Ur nḥebbes amennuɣ
Alma tveddel
D avrid ay d-nuɣ 
Ad nnadi ɣef laṣel 

Ass wis εecrin 
Deg waggur n yevrir
D tafsut n tmanyin 
A win ur neḥdiṛ 
Arrac, tiḥdayin 
Nnan-d ad tidir

Tizi d vgayet 
Akked d tuviret 
Tadyant d yiwet
Tayet ɣer tayet
Lekdev yessexmet
Testeqsa-d tidet

Ass wis εecrin 
Deg waggur n yevrir
D tafsut n tmanyin 
A wid ur neḥdiṛ
Arrac, tiḥdayin
Nnan-d ad nidir 
At yiseɣ d tismin
Nnan-d ad tidir

I yettwajerḥen
I yeččan tiɣṛit 
I yettwaḥevsen
Di tarwa n teqvaylit
I tmaziɣt-nsen 
Ṛẓan tisseɣlit
I tedyant-nsen 
Ṛẓan tisseɣlit

Ass wis εecrin 
Deg waggur n yevrir 
D tafsut n tmanyin
A win ur neḥdiṛ 
Arrac, tiḥdayin 
Nnan-d ad nidir
Arrac, tiḥdayin 
Nnan-d ad tidir

S tiṣeḍwa n wuzzu 
Iverdan cevḥen
Nettuɣu, ncennu 
"D IMAZIΓEN" 
Ur nettṛuẓu, ur nkennu
Ur tettnuzu, ur tṛehhen

Yengugel udrar
Mbawlet tudrin
Yengugel Ǧeṛǧeṛ
Mbawlet tudrin
Zelzen izuɣaṛ
Akked d timdinin 
Dayen ifukk wurar
A wid i tt-yugin
Ad tt-nerr, ad tt-nesɣeṛ
Ad tif tutlayin 
Ad as-ngerrez annar
A wid ur numin 
Ad tt-nerr, ad tt-nesɣeṛ
Ad tif tutlayin.
Commentaires ()