-->

Sleɛv-itt ay aveḥri - Matoub Lounes 1981


MK Paroles - Titre: Sleɛv-itt ay aveḥri - Album: Sleɛv-itt ay aveḥri - Chanteur: Matoub Lounes - Année: 1981


Sleεb-itt ay abeḥri
Nuɣ-ed abrid n tlelli

Sleεb-itt ay abeḥri
Assagi deg wassenni

Ay adrar ger idurar
Ay iṭij ṛğu ur ɣelli
S ccbaḥa nnwen i d-nufrar
Xas akka zgant ccḥani
Ma d lebḥer asmaa yeqqar
Tamaziɣt assen a tt-nagi

Deg urebbi-k i ɣlin leḥṛaṛ
Anumalah ccbaḥa nni
Leεnaya-k tuɣ-d leqrar
Taqbaylit at-tennerni
F ccbaḥa nnwen i nufrar
Tecfam-d i wat zikenni

Wissen ma d-tban tṣebḥit
Melmi an-nemmager tafsut
Wissen mu nzeddeɣ targit
Neɣ a d-neffeɣ si tagut
A yemma mmi ṛebbi-t
Ma yenkeṛ laṣel zlu-t

A tamurt ideflawen
Xas beggn-ed ṣṣifa n wudem-im
Ğeṛğeṛ d Luṛis yiwen
Imaziɣen d arraw-im
Rgemn-aɣ nerra-yasen
Widak yellan d iεdawen-im
.
Commentaires ()