-->

Yeḥzen Lwad Ɛisi - Matoub Lounes 1981


MK Paroles - Titre: Yeḥzen Lwad Ɛisi - Album: Slaɛv-itt ay aveḥri - Chanteur: Matoub Lounes - Année: 1981

Yeḥzen Lwad Aεisi
Mi-gebda imenɣi
Yewweḍ-iten lεeskeṛ deg-yiḍ
Tuddar slant urkelli
Ṣubbent ɣer Tizi
Kul abrid a yettfeggiḍ
Aayen a yettfeggiḍ
Ur telli t-tisselbi
Neḥwağ tilelli
Uqbel a ɣ-ḥeṛṛen ɣer lhiḍ

Akken nella zik an-nili
Ma yella imenɣi
W’immuten a d-yennerni mmi-s
A wid iḥekmen ayenni
Ur nelli d ulli
Tamurt iban-d llsas-is
Tamaziɣt at-tennerni
Arṣeḍ ad yeffi
Kul lḥağa tesεa bab-is

I tmes i-gceεlen m’at-texsi
Yeqqim-d usteqsi
Uzzal igezm-it ṣṣdid
Ma d lεeskeṛ yewweḍ Tizi
D lbaṭel i yewwi
Γer Lezzayer yegzem webrid
Ayen yegzem webrid
Tendeh tmurt urkelli
Begset ya lɣaci
Γurwat a ɣ-cudden s lqid

Tegra-d s idim ma yeɣli
Nnif a d-yali
Si zzman nesfa-d ur nerkid
Ayen ur nerkid
Ṛṛuman seg-neɣ yebbi
Wi d-yusan yewwi
Nezga nezdeɣ di ttweḥid
Xas εeddan leqrun nugi
Neched s ujenwi
Mi ɣ-d-wwin awal ajdid

S yeqjan d leslaḥ begsen
Akken ad kublen
Widak i d-yeggurreεn tidett
Acḥal deg widak ḥebsen
Ur neẓri ma ddren
S iciwi rran-aɣ tirgett
T-tirebba i ten-id-ceggεen
S leslaḥ nnsen
Wehhan-asen adrar ččet-ett

Di ṛebεa u εecrin yid-sen
Begsen-d wwin-ten
Mi tzehher tmes di Tizi
Ttun sεan atmaten
Aa ten-id-yessufɣen
Myefkan lεahed irkelli

Beḥten-ten wwten-ten
Ulac acu ur sen-xdimen
A d-inin ayen ur nelli
Ğeṛğeṛ yefṛeḥ mi d-ffɣen
Yak yeḥwağ-iten
Mlalen-d di Lwad Aεisi
Ma d widak yessefsaden
Assa nerna-ten
Ssqef n teεdawt yeɣli
.
Commentaires ()