-->

Ma d ddunit-ik - Ali Amran 2018

Tidyanin.2018 / Ali Amran

MK Paroles - Titre: Ma d ddunit-ik - Album: Tidyanin - Chanteur: Ali Amran - Année: 2018

Allaɣ akin i levḥar
Aḍar i tmurt yesderfif
Kul aqedim d aqentar
Tewweḍ-ak tfidi s adif
Teṭfeḍ iɛedda umecwar
Wa ivaned wayeḍ kifkif
Kifkif neɣ ahat ktar
T-tt-kemmileḍ kan bessif

Ma ḏ dduniṯ-ik
Aḵ-t-tt-nsar gar ifassen
Ma ḏ dduniṯ-ik
As t-tt-awiḍ lewḥi s wallen

Ur tufiḍ ik-d yeqqimen
Aken yeffaɣ leɛv ad-txeṣreḍ
Ṯarwiḥṯ-ik i tent-yuɣen
Ak ṯessendah aṭ rewleḍ
Si leɛḍil ad yass wassen
Aken ṯufiḏ ad tt-dehmeḍ
Ad ḏebreḍ issuṛdiyen
Xarssum d rrekva ad tt-tḍemneḍ

Ma ḏ dduniṯ-ik
Aḵ-t-tt-nsar gar ifassen
Ma ḏ dduniṯ-ik
As t-tt-awiḍ lewḥi s wallenMa ḏ dduniṯ-ik
Aḵ-t-tt-nsar gar ifassen
Ma ḏ dduniṯ-ik
As t-tt-awiḍ lewḥi s wallen

Ṯ-luleḍ-d deg yir talliṯ
Attan lmaḥna
Ula d lqern n dduniṯ
Ur t-menaɛḍ ara
Ḏi ṯrewla neɣ ḏi tɣimit
Tasuta-k mara
Yal wa ṯiyiṯa anda tt-leḥqit
Wa gul, win niḍen di tassa

Allaɣ akin i levḥar
Aḍar yettafeg i l Paris
Acḥala ya ur nemzaṛ
Ur testufaḍ maḍi
Aken ad k-id isaḥ leqdar
Ṯxedmeḍ svaḥ meddi
Xarsum ad d-aɣeḍ leqṛaṛ
Xedemn-ak taqlaṭ wekridi

Ma ḏ dduniṯ-ik
Aḵ-t-tt-nsar gar ifassen
Ma ḏ dduniṯ-ik
As t-tt-awiḍ lewḥi s wallen
Ma ḏ dduniṯ-ik
Aḵ-t-tt-nsar gar ifassen
Ma ḏ dduniṯ-ik
As t-tt-awiḍ lewḥi s wallen
Ma ḏ dduniṯ-ik
Aḵ-t-tt-nsar gar ifassen
Ma ḏ dduniṯ-ik
Commentaires ()