-->

Izleg Weḍṛef - Ali Amran 2018

Tidyanin.2018 / Ali Amran


MK Paroles - Titre: Izleg Weḍṛef - Album: Tidyanin - Chanteur: Ali Amran - Année: 2018

Atan wayen id yeqimen
Si tmurṯ yellan d ṭaferka
Ziḵ ɣef aken i d-qqaren
S naɛma d tjuṛ ṯessa
Ma d ttura gran-d yeḏɣaɣen
Tiẓgi t-ǧa-d yal tama
Ṯiqreɛtin ičuliḍen
Dayen uɣen amkan ḏeg ugama

Ma nekrez izelg-aɣ weḍref
Ma n-qqim tuɣal d lbuṛ
Tazemmurṯ mazal teṭṭef
Ma d taneqletṭ ḥesv-itṭ teqquṛ

Ayen i nesɛa d ttamusni
Kra iṛuḥ kra yeḥfa
Asmi i beddel zman ṯikli
Nukni ur tnetviɛ ara
Aqdim yis ur d nevni
Ajdid yesxarv-aɣ tirga
Ger iverdan ad n-tezzi
Yal yiwen ijebbed ɣeṛ tama

Ma nekrez izelg-aɣ weḍref
Ma n-qqim tuɣal d lbuṛ
Tazemmurṯ mazal teṭṭef
Ma d taneqletṭ ḥesv-itṭ teqquṛ

Yal wa sani yetṭɛanad
Yal wa amek i yettwali
Ḏ awren kan ara neẓad
Cceɣl inefɛen yegguni
Af ciṭ kan i nemgarad
Igenni ad t-id nesseɣli
Nxedmit-t nettɛawad
Neqar d nukni d nukni

Ma nekrez izelg-aɣ weḍref
Ma n-qqim tuɣal d lbuṛ
Tazemmurṯ mazal teṭṭef
Ma d taneqletṭ ḥesv-itṭ teqquṛ

Ma nekrez izelg-aɣ weḍref
Ma n-qqim tuɣal d lbuṛ
Tazemmurṯ mazal teṭṭef
Ma d taneqletṭ ḥesv-itṭ teqquṛ

Ma nekrez izelg-aɣ weḍref
Ma n-qqim tuɣal d lbuṛ
Tazemmurṯ mazal teṭṭef
Ma d taneqletṭ ḥesv-itṭ teqquṛ

Ma nekrez izelg-aɣ weḍref
Ma n-qqim tuɣal d lbuṛ
Tazemmurṯ mazal teṭṭef
Ma d taneqletṭ ḥesv-itṭ teqquṛ

Ma nekrez izelg-aɣ weḍref
Ma n-qqim tuɣal d lbuṛ
Tazemmurṯ mazal teṭṭef
Ma d taneqletṭ ḥesv-itṭ teqquṛ
Commentaires ()