-->

Ger layas d ussirem - AmZik 2016

Titre: Ger Layas d ussirem
Artistes: AmZik
Album: Asuɣu n Temẓi
Année: 2016

Ger layas d ussirem


A ddunit ukem fhimeɣ ara

Laman ur tesεiḍ ara
*2
A lehna mi tt-tefkiḍ i yiwen
Wayeḍ ad t-wet lmeḥna
Waqil tettuyi dayen
Ul-iw ur s tezriε ara *3

Ur yixfif ẓay wul-iw
Ttεebga n ddunit-iw
*2
Ayen d-yesmektayen lfeṛḥ-iw
Yesraffeg ur-d-yettuɣal
D lebḥuṛ id yezga-n i tikli-w
Nettules ur iban lḥal*3

Abrid ɣezzif yezzi
Melmi anda-t yixef-is
Issuɣ meskin ilemzi
Attan tiɣṛi deg awal-is
*2
Uh ay ul amessas 
Anwa ur uḥuz waḍu
S ussirem ɣleb layas
Tafat am ass-a ad tejbu

Luḍa t-tteddu d ussawen
Di sin akken i ddukulen
*2
Ma yeshel zman ad k-sseqsiɣ
Ḥala ɣef wid yeṛtaḥen
Yura leεda ɣef akken tt-waliɣ
Ulac ticṛaḍ mebla idammen*3

Uqbel ad yeɣseb wul
Ilaq ad yezwir leεqel
Ulama kulleci mellul
Lḥuǧaǧ netta ad yazel
*2

Ṭṭlam xas iεeṭṭel
Leqrar-is ad yali wass
Ssbeḥ heggi s leεqel
I tmeddit nebna fell-as

Ddunit akka i tebna
Xelḍentt ak tmucuha
*2

Yella usennan tella twerdett
Yella yimetti tella taḍṣa
Yella lekdeb ak-d tidett
Yella lekreh d lemḥibba
Assawen ak-d luḍa
Lfiraq d ttidukla

Ad tt-nwuḍ lḥaǧa
A gma muḥal ad tas
Tin ur tebɣiḍ ara
Ar ɣuṛ-k ad tebges

Lmektub-ik qabel-it
Xas akken idub ṛṛuḥ-am
Am tejṛa tt-lawi-t
Ccetwa uqbel tafsut

A ddunit ukem fhimeɣ ara
Laman ur tesεiḍ ara
*2
A lehna mi tt-tefkiḍ i yiwen
Wayeḍ ad t-wet lmeḥna
Waqil tettuyi dayen
Ul-iw ur s tezriε ara *3
.
Commentaires ()