-->

Ɛzizu - Zedek Mouloud 2019

 

MK Paroles - Titre: Ɛzizu - Album: Neɣ ḍelmeɣ! - Chanteur: Zedek Mouloud - Année: 2019


Igenni: zegzaw, zegzaw
Asigna d tilezda ay leḥḥu
Iẓri iru; dayen yekkaw
Allaɣ yettayzag, yettfuṛu
Wa yendaw wa udem-is; sellaw
Ta tettmeǧǧid, ta tettru
Aqcic yeqqim-d ar tama-w
Yeqqaṛ temmut εzizu

Twalaḍ iṭij yecceεca
Twalaḍ-t mi t-nxeṛ tagut
Twalaḍ anevdu; yeṛɣa
Xas akken tεedda tefsut
Ula d amdan akka i iga
Yal tudert; tegguni lmut

Lmut d ajenwi imesden
Yettaǧǧa ssem, mi ara iεeddi
Iḥuza yarkel medden
Yettaǧǧa-yasen-d am deddi
D aktayen i t-yessendafen
Yesseqcaṛ-it-id wesmekti

Temherneḍ; temmut yemma-m
Teccendqeḍ; maεdureḍ a' truḍ
Tḥemmleḍ-tt; εzizet fell-am
Mačči d ayen ara tettuḍ
Yejreḥ wul-im; tegzem tasa-m
Ala s wakud ad teḥluḍ

Temmut, yemma-m
Temmut, yemma-m
Γur-m am 'akken d kemmini
Temmut, yemma-m
Temmut, yemma-m
Yemma-m ass-a d kemmini
Temmut, yemma-m
Temmut, yemma-m
Am yemma ula d nekkini
Temmut, yemma-m
Temmut, yemma
Temmut, yemma ula d nekkini
Nekk asmi temmut yemma
Yennser-d wejgu alemmas
Nekk asmi temmut yemma
Teɣli tgejdit d tassara-s
Nekk asmi temmut yemma
Nekk asmi temmut yemma
D axxam i iraven Ɣef lsas.

____________Taggara.
.
Commentaires ()