-->

Ru ay ul - Matoub Lounes 1982


MK Paroles - Titre: RU AY UL - Album: Tirgin - Chanteur: Matoub Lounes - Année: 1982

Taqbaylit nugi att nissin
Nettnadi ayen umi ur nezmer
Nettsewwiq deg wayen ur nemεin
Deg uɣilif nerğa liser
Acu i d-iṣaḥḥen i tudrin
Lemmer nettxemmim
Mazal ger-aneɣ amdegger
D atmaten-nneɣ i-ɣ-d-yettawin
Icwura n tergin
Akk d taεrabt ɣer Lzzayer
Ru ay ul

Lbaṭel ass-mi i ɣ-d-inuda
Ynna anwa ad yerẓen awal-iw
Amdan mi ad s-tiniḍ yya
Ad k-yini urzen ifassen-iw
Am wakken i s-yenna Ğeḥḥa
Mi d-tewweḍ zznezla
Uggadeɣ ɣef taddart-iw
S axxam-is mi d-testeqsa
Acu i sen-yenna
Ad ḥarbeɣ ɣef uqerruy-iw
Ru ay ul

Ixleḍ lḥebb d ukerfa
I umi ad ḥkuɣ i umi ad iniɣ
S ulac teṭṭuqeṭ tazzla
Yeɣli-d lekdeb ttwaliɣ
Inet-aɣ anwa a-namen tura
Ula d Ben Bella
Ad s-yeqqar nekk d amaziɣ
Adrar n Ğerğer yecfa
Ɣef wasmi i ɣ-yenna
Isem n weqbayli ur t-ğğiɣ
Ru ay ul

________taggara
.

Commentaires ()