-->

Ccna n Tejmilt - Ait Menguellet 2005

 

Paroles : Ccna n tejmilt- Artiste: AIT MENGUELLET - Album: Yenna-d Umɣaṛ (2005)


Rriɣ tajmilt tameqrant
I win i d-yennan


Iṭṭj kul sbaḥ yuli
Xas iɣum-it usigna
Ad yettɛelli deg igenni
Yettuneḥsab s ssaɛa
Tameddit mi ara yeɣli
I yiḍ ad yeǧǧ nnuba


Anwa wagi
D ameqran ɣef imeqranen
D amectuḥ ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-as isem i ken-iɛejben
Fell-as i la d-nettɣenni 


Rriɣ tajmilt tameqrant
i win i d-yufan


Yufa-d ziɣ lehlak yettḍuṛṛu
Wi helken ilaq-as ddwa
Win yelluẓen mi ara yerfu
Itekkes-as ma d-yili yeṛwa
Amdan ttejṛa ma tt-yeẓẓu
Ad as-d-tketteṛ lɣella


Anwa wagi 


D ameqran ɣef imeqranen
D amectuḥ ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-as isem i ken-iɛejben
Fell-as i la d-nettɣenni 


Rriɣ tajmilt tameqrant
I win ifaqen


Ifaq s lexdeɛ yettḍuṛṛu
Yesfaq-aɣ yelha laman
Yemla-aɣ amek ara nesbuḥru
Mi ara d-yaweḍ unebdu yeḥman
Deg yiṭṭij yella wurɣu
Yesfaq-aɣ bezgen waman


Anwa wagi 


D ameqran ɣef imeqranen
D amectuḥ ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-as isem i ken-iɛejben
Fell-as i la d-nettɣenni 


Rriɣ tajmilt tameqrant
I win i d-isnulfan


Di tebḥirt la itett lmecmac
Netta seg wid d-ittafen
Iṭṭeggir iɣsan ɣef ccac
Yesnulfa-aɣ-d ilqafen
Seg wass-ni iɣeblan ulac
Nuɣal seg widak yesnen


Anwa wagi 


D ameqran ɣef imeqranen
D amectuḥ ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-as isem i ken-iɛejben
Fell-as i la d-nettɣenni 


Rriɣ tajmilt tameqrant
I widak-nni


Alfin akked tseɛ-miya
Id ḥesben seg mi nettwaɣ
Lemmer ur aɣ-t-id nnin ara
Ur neẓra ara dacu-aɣ
Sseḥsbet-aɣ-d ɣef wass-a
Win d-igran yid-s ad nennaɣ


Anwi wigi 


D imeqranen ɣef imeqranen
D imectah ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-asen isem i ken-iɛeǧben
Fell-asen i la d-nettɣenni

____________________________Taggara
.
Commentaires ()