-->

Azaglu - AmZik 2016


Titre: Azaglu
Artistes: AmZik
Album: Asuɣu n Temẓi
Année: 2016

Azaglu 

Ṣṣber ay ul-iw
Fell-i Teẓẓayeḍ
Kkawen ifadden-iw
Yendef lǧerḥ-iw
Ad ccetkayeḍ 
Ɣef lmektub-iw

x2

Kul wa atan di tmurt-is 
Di lferḥ iṛebba
Lzayer tɣunza arraw-is
Ṛṛwan lmeḥna

x2

Azdayri melmi ad tt-tɛud
Ddunit ad tesɛu lmaɛna
Di tmurt-ik ad tt-iɛzizeḍ
Yiwwas ad-k-teg lqima

Di lehna nurǧa 
Nuɣ awal i ussirem
D gma-s i ɣed ceggaɛ
D ccwal ad ɣ-iqeccem

_

Abrid ad t-awi
Ad tt-ruḥ ad tt-wali 
Timura n medden
Ad yeflali
Nuɣ tannumi
Fell-aneɣ lhan

x2

Am uzeǧǧig di ṣṣaḥra 
Yegra-d d awḥid
D ageffur kan ig ṛuǧa 
Ur deɣli tiqit

x2

Ẓẓuṛ yeckunṭeḍ
Fell-am a lezzayer
Deg akal yenta
Ṛuḥ ad t-id kkṣeḍ
Aẓar-is Muqqeṛ
D lesnin i geẓẓaḍ

x2

Qal lejdud d imawlan
Ur s gin azal
D ulawen ur nesɛi laman
Ǧan-aɣ-d i lmuḥal

x2

I keč i tɣuṛ tguni
Si lxedma qqbala ar wexxam
Yyad ad nerfed tiɣṛi
Ad n-aweḍ lḥeq ad iban

Ad iban ger leɛrac
Kul wa ad yeddem amur-is
Yal yiwen ad iɛac 
Lehna n ddunit-is

Lemɛaya-k teẓṛa 
Iɣur-aɣ zman
Abrid nneɣ iḍul

Ixef-is ur d-iban
Ula di lemnan 
Lbaṭel yeggul
_

Yeggul ad yernu litteɛ
Imcumen ad qedcen
Ma d lehna attan traɛ
Temẓi-iw tiṛexes-d

x2

D urfan id yerzan s iri-w, yemcubbak yidsen layas, neɛya deg ṛaǧu n talwit, d nnger i yeṭfen nnuba-s, d nnger ur nettfakka, ad iɛeddi tilas, d iderɣalen uzekka, ur nessin ṣṣifa-s.

Dderya id ǧǧam, wa yenfa, wa yečča-t lebḥeṛ, azdayri ur nesɛi lqima, yemmut neɣ yedder

Am uzeǧǧig di ṣṣaḥra 
Yegra-d d awḥid
D ageffur kan ig ṛuǧa 
Ur deɣli tiqit

x2

.


Commentaires ()