-->

Ad d-iniɣ - Zedek Mouloud 2019

 

MK Paroles - Titre: Ad d-iniɣ - Album: Neɣ ḍelmeɣ! - Chanteur: Zedek Mouloud - Année: 2019


D acu akka i xedmeɣ!? 
D acu akka i xedmeɣ!? 
Nniɣ-asen nekk d Aqvayli 
Iɣaḍ-iten lḥal! 
Ulac win kerheɣ 
D ayla-w i ḥemmleɣ 
Ad d-iniɣ nekk d Aqvayli 
Mazal u mazal 

A yemma, yemma 
Nekk ma d mmi-m!? 
A yemma, yemma 
I yeḍran d mmi-m! 
A yemma, yemma 
A yemma, yemma 
Tnegreḍ; ur d-yegri ucemma 
Ma nekṛeɣ lxiṛ-im
A yemma, yemma 
A yemma, yemma 
Deg-i ur d-teǧǧiḍ ara 
Ma ddiɣ d yixṣimen-im 

D acu akka i xedmeɣ!? 
D acu akka i xedmeɣ!? 

Ay adrar-inu 
Telliḍ a Ǧerǧer 
Ay adrar-inu 
Anta i wumi ur neḥḍer!? 
Ay adrar-inu, ay adrar-inu 
Nemmut, nettwajreḥ, nettru 
Anta ur d-aɣ-nṣar!? 
Ay adrar-inu, ay adrar-inu 
Tin yekfan; tayeḍ ad tevdu 
Acuɣer, acuɣer!? 

D acu akka i xedmeɣ!? 
D acu akka i xedmeɣ!? 

A Taqvaylit-iw 
Seg-m i d-luleɣ 
A Taqvaylit-iw
 S yis-m i d-kkreɣ 
A Taqvaylit-iw, a Taqvaylit-iw 
D kemm i d aɣeṛvaz-iw 
Deg-m i lemdeɣ 
A Taqvaylit-iw, a Taqvaylit-iw 
D kemm i d ddin-iw 
Nekk yis-m i umneɣ 

Tamaziɣt-iw, ɣur-i d timmuzɣa 
Tamaziɣt-iw, ɣur-i d tamazɣa 
A tamaziɣt-iw, a tamaziɣt-iw 
Imaziɣen yakk d atmaten-iw 
Tadukli ha-tt-aya 
A tamaziɣt-iw, a tamaziɣt-iw A
y imaziɣen, ay atmaten-iw 
Tilelli am ass-a 

D acu akka i xedmeɣ!? 
D acu akka i xedmeɣ!? 

Nniɣ-asen nekk d Aqvayli 
Iɣaḍ-iten lḥal! 
Ulac win kerheɣ 
D ayla-w i ḥemmleɣ 
Ad d-iniɣ nekk d Aqvayli 
Mazal u mazal 
Ad d-iniɣ nekk d Aqvayli 
Mazal u mazal 
Ad d-iniɣ nekk d Aqvayli.

___________Taggara.
.
Commentaires ()